top of page

DISCLAIMER

De training/oefening vindt plaats op de openbare weg. De deelnemer is zelf volledig verantwoordelijk voor overtredingen van wettelijke bepalingen en de gevolgen hiervan.

Ook bij het volgen van de instructeur of een andere deelnemer blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en voor de eventuele overschrijding van wettelijke bepalingen en de gevolgen hiervan.

 

Deelnemer volgt aanwijzingen van de coach slechts op voor zover hij/zij zich zelf in staat acht dit te doen. Hij/zij is dus zelf verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van oefeningen en de wijze waarop deze worden uitgevoerd, inclusief de snelheid waarmee de oefeningen worden uitgevoerd.

 

De deelnemer is zelf volledig verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en zijn gedrag ten opzichte van de overige weggebruikers.

De deelnemer verklaart verder te begrijpen, dat deze training is bedoeld om de rijvaardigheid op de motor te vergroten, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan stuurtechniek en remtechniek en het samenspel met de overige weggebruikers. De bedoeling is dat hierdoor de cursist veiliger leert rijden, onder andere door een betere beheersing van zijn/haar motor.

Het is nadrukkelijk geen training om snel rijden te bevorderen of om op enige andere wijze de cursist of de andere verkeersdeelnemers in gevaar te brengen.

Bij het volgen van de verstrekte routebeschrijvingen blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar wijze van deelneming aan het verkeer. Bij aanwijzingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen of die niet mogelijk zijn.

Hij/zij vrijwaart MotorSkills Trainingen en de coaches voor elke aansprakelijkheid voor schade of letsel in welke vorm dan ook opgelopen tijdens of ten gevolge van de training/oefening.


Door de training te boeken, verklaart betrokkene het bovenstaande  te hebben gelezen, te hebben begrepen en hiermee akkoord te gaan.

bottom of page